top of page

הוראות לשליחת סריקות CT/MRI

1. לאחר טעינת הדיסק למחשב, יש לפתוח את התיקיה דרך הכונן (ולא על ידי פתיחה אוטומטית של התוכנה).

2. יש להעתיק את תקיית *DICOM למחשב.

3. לאחר סיום ההעתקה, יש למלא את הטופס משמאל, וללחוץ המשך.

4. יש לגרור את התיקיה לעמוד.

5. לחיצה על "שלח"

*בדיסק המטופל ישנה תיקיה אחת בה נמצאות הסריקות -

שם התיקיה: **DICOM או בעלת מספר של בין 6-10 ספרות.

**סריקות ה CT/MRI נצרבות על דיסק בתצורה של המון קבצים הנקראים קבצי DICOM.

***לרוב אין אפשרות לשלוח את הקבצים דרך מחשבי בתי החולים ודרוש לכך מחשב חיצוני.

bottom of page